Kloakarbejde

Læs på siden om hvilke former for kloakarbejde vi beskæftiger os med. kontakt os og modtag et uforpligtende tilbud på din kloakopgave.

​KLOAKARBEJDE I ALLERØD, BIRKERØD OG FARUM

Vi udfører blandt andet følgende kloakarbejde:

• Ny anlæg. • Kloakseparering. • Renovering af rørsystem – evt. på grund af skade. • Opgravningsfri renovering – Strømpeforing og punktrenovering. • Godkendte afpropningsløsninger. • Omfangsdræn og andre typer bygningsdræn. • Højvandslukker – Skybrudssikring af dit hus, når hovedkloakken er fyldt! • Pumpeanlæg – Pumper alt nødvendigt spildevand hvor det ikke kan løbe af sig selv. • Olie udskiller – Hvor der er krav om at tilbageholde olie. • Fedt udskiller – Hvor der er krav om at tilbageholde fedt

 

LAR løsninger – Lokal Afledning/anvendelse af regnvand:

• Genbrug af regnvand til wc-skyl, tøjvask, bilvask, havevanding. • Faskiner. • Regnbede. • Vandbassiner.

Kontakt Murermester Jørgen Christiansen ApS på telefon 28 11 88 37, hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på murerarbejde eller totalentreprise. Du kan også skrive til vores e-mail, som er murer@post.tele.dk, hvis du ønsker flere oplysninger.

Ydermere så er vi medlem af Byg Garanti, og det er vi for din skyld. Du er dækket i op til 150.000 kr. og i op til 3 år ved synlige skader og op til 10 år ved ikke synlige skader. 

Få hjælp til alle former for kloakarbejde

    LÆS MERE OM

    LÆS MERE OM

    LÆS MERE OM